17 sierpnia 2017

Struktura

Kierownik
Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych

  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

  • Baron-Polańczyk Eunika, dr hab., prof. UZ
  • Jackowski Maciej, mgr inż.
  • Jędryczkowski Jacek, dr – kierownik pracowni
  • Wagner Jarosław, dr inż.

Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych

  • Nowicka Ewa, dr – kierownik pracowni
  • Osmańska-Furmanek Wielisława, dr hab., prof. UZ
  • Woźniak-Chojnacka Paulina, mgr