19 października 2020

Seminaria zakładu 2020/2021

04.11.2020 mgr Barbara Walas
Społeczeństwo medialne: komunikacja – informacja – edukacja – rozrywka
02.12.2020 dr Jarosław Wagner
Kształcenie na odległość – niedostosowanie systemu edukacji do sytuacji epidemicznej
13.01.2021 dr Jacek Jędryczkowski
Raporty YouTube Analytics w procesie projektowania mediów dydaktycznych
03.02.2021 dr Ewa Nowicka
Media w środowisku rodzinnym
03.03.2021 mgr inż. Maciej Jackowski
Postawy uczestników edukacji zdalnej a uregulowania prawne dotyczące ochrony danych. Potrzeby edukacyjne
07.04.2021 dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Oddziaływanie ICT na koncentrację uwagi dzieci i młodzieży – różnice opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań)
05.05.2021 dr Aneta Klementowska
Rodzaje aktywności edukacyjno-zawodowej osób młodych poszukujących zatrudnienia w sieci internetowej (raport z badań)
09.06.2021 mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
Rola ICT w efektywnym zarządzaniu szkołą (raport z badań)
07.07.2021 dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
Medialna ekspansja w przestrzeni edukacyjnej