2 grudnia 2019

Seminaria zakładu 2019/2020

18.12.2019 mgr Barbara Walas, Rzeczywistość medialna dzieci przedszkolnych
29.01.2020 dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ, Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT
04.03.2020 dr Jacek Jędryczkowski, Metoda obserwacji z zastosowaniem YouTube Analytics w badaniach pedagogicznych
01.04.2020 dr Ewa Nowicka, Współczesne zagrożenia medialne
13.05.2020 mgr inż. Maciej Jackowski, Postawy użytkowników ICT w komunikacji społecznej a uregulowania prawne dotyczące ochrony danych
03.06.2020 dr Jarosław Wagner, Proces wdrażania platform edukacyjnych (praktyka szkolna)
05.06.2020   „ZDPM” prof. Marta Bogdanowicz dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ, „Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów”
01.07.2020 mgr Paulina Woźniak-Chojnacka, TIK w procesie kształcenia matematycznego uczniów szczególnie uzdolnionych
18.12.2019 mgr Barbara Walas, Rzeczywistość medialna dzieci przedszkolnych