20 sierpnia 2017

Oprogramowanie Microsoft – FAQ

Jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka, która zakupiła subskrypcję Microsoft Imagine X, otrzymuje dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (między innymi systemów operacyjnych, serwerów czy narzędzi programistycznych).

Oprogramowanie dostępne w ramach Microsoft Imagine X dostępne jest dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine X student/wykładowca zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania (np. wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych, itp.).

Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych.

Nie, program Microsoft Imagine X nie udostępnia podstawowego pakietu Microsoft Office (Worda, Excela, Power Pointa).

Z darmowej wersji MS Office można skorzystać zakładając konto w usłudze – https://login.microsoftonline.com Na ww. stronie dostępna jest wersja on-line podstawowych programów z pakietu MS Office.

Można także pobrać oprogramowanie alternatywne względem MS Office tj. OpenOffice lub WPS Office.

Wyślij maila z poczty uniwersyteckiej do administratora systemu – T.Kaczmarek@kmti.uz.zgora.pl. W wiadomości podaj swoje imię i nazwisko, a w temacie „konto Microsoft Imagine X”. Konto zostanie założone w ciągu 1 dnia roboczego.

Konto ważne jest przez rok od dnia założenia, po tym okresie musi nastąpić ponowna aktywacja.

Tak. Słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii mogą korzystać z oprogramowania dostępnego w ramach Microsoft Imagine X, jak również instalować je na swoich komputerach domowych.

Tak. Student, który zakończył edukację może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania Microsoft Imagine X. Możliwe jest także pobieranie wszystkich poprawek oprogramowania za pośrednictwem Windows Update. Użytkownik może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego oprogramowania oraz je odtwarzać.

Nie jest możliwe uaktualnienie do innej wersji (przykładowo mając Windows XP z Microsoft Imagine X nie można go uaktualnić do Windows Vista).

Użytkownik nie może instalować tego oprogramowania od nowa (np. po sformatowaniu dysku czy jego wymianie) – może za to odtworzyć system z obrazu stworzonego wcześniej – data instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie.

Load More