17 sierpnia 2017

O Zakładzie

 

HISTORIA

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych (obecnie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) została utworzona z dniem 1 maja 2001 roku w rezultacie przekształcenia Zakładu Multimedialnych Technologii Informacyjnych, który od 1997 r. funkcjonował w strukturze Instytutu Zarządzania na tym samym Wydziale.

Katedra prowadzi badania nad oddziaływaniem multimedialnych technologii informacyjnych oraz ich zastosowaniami w naukach społecznych i pedagogicznych. Dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. Prowadzi kształcenie studentów w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i podyplomowym. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z zagadnieniami informacyjnymi w ramach przedmiotów informatycznych, poznają również zagadnienia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych i nauk o komunikowaniu.

Od 1 września 2017 r., w związku ze zmianą struktury Wydziału i powstaniem Instytutu Pedagogiki, Katedra została przekształcona w Zakład Multimedialnych Technologii Informacyjnych.

 

PRACOWNICY

W zakładzie zatrudnionych jest:

  • dwóch pracowników samodzielnych
  • czterech pracowników ze stopniem naukowym doktora zatrudnionych na stanowisku adiunkta
  • dwóch pracowników na stanowisku asystenta
  • jeden pracownik ze stopniem magistra na stanowisku wykładowcy
  • oraz pracownik techniczny

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zakład prowadzi specjalność Edukacja medialna i informatyczna oraz Informatyka szkolna i edukacje medialna