17 sierpnia 2017

O Zakładzie

HISTORIA

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych (obecnie Wydział Nauk Społecznych) została utworzona z dniem 1 maja 2001 roku w rezultacie przekształcenia Zakładu Multimedialnych Technologii Informacyjnych, który od 1997 r. funkcjonował w strukturze Instytutu Zarządzania na tym samym Wydziale.

Katedra prowadzi badania nad oddziaływaniem multimedialnych technologii informacyjnych oraz ich zastosowaniami w naukach społecznych i pedagogicznych. Dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. Prowadzi kształcenie studentów w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i podyplomowym. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z zagadnieniami informacyjnymi w ramach przedmiotów informatycznych, poznają również zagadnienia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych i nauk o komunikowaniu.

Od 1 września 2017 r., w związku ze zmianą struktury Wydziału i powstaniem Instytutu Pedagogiki, Katedra została przekształcona w Zakład Multimedialnych Technologii Informacyjnych.

PRACOWNICY

W zakładzie zatrudnionych jest:

 • dwóch pracowników samodzielnych
 • trzech pracowników ze stopniem naukowym doktora zatrudnionych na stanowisku adiunkta
 • pracownik na stanowisku asystenta
 • pracownik ze stopniem magistra na stanowisku wykładowcy
 • pracownik techniczny

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane według planów studiów na wydziałach:

 1. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:
  • Dydaktyka zajęć komputerowych;
  • Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych;
  • Informatyka;
  • Komputer w szkole podstawowej z metodyką;
  • Media w edukacji;
  • Metodyka zajęć komputerowych;
  • Nowe media w edukacji;
  • Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież;
  • Techniki komputerowe w diagnozie i terapii;
  • Technologie informacyjne;
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • Technologie w edukacji specjalnej.
 1. Wydział Mechaniczny:
  • Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP;
  • Podstawy metodologii badań naukowych;
  • Zarządzanie personelem.
 1. Wydział Prawa i administracji:
  • Technologie informatyczne w administracji;
  • Wprowadzenie do administracji elektronicznej.
 1. Wydział Humanistyczny:
  • ICT w administracji publicznej.