Działalność

Projekt edukacyjny STEAM - Świebodzińskie Granty Oświatowe

Nowy rok, nowe wyzwania. W ramach współpracy z Zakładem Mediów i Technologii Informacyjnych, kołem naukowym „INFO-ARCHE”, kołem naukowym „Młodych-Dydaktyków” oraz Akademią Programowania i Robotyki działającą przy Stowarzyszeniu „ZA-BOREM” zgłoszony został wniosek o Świebodzińskie Granty Oświatowe. Projekt edukacyjny „Edukacja STEAM - zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów łączące elementy programowania i robotyki z innymi dziedzinami wiedzy w modelu STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) w SP6”. Inicjatorką i autorką projektu była mgr Aneta Raczykowska – nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (Zespół Edukacyjny nr 1) w Świebodzinie, z kolei opiekę naukową i merytoryczną nad projektem sprawowała dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ. Świebodzińskie Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin. Z  niecierpliwością czekamy na możliwość realizacji grantu, a tym samym wykorzystanie nowoczesnego modelu nauczania STEAM w procesach dydaktycznych oraz  propagowania idei programowania wśród uczniów od najmłodszych lat.

[Aneta Raczykowska, 01.02.2021]

Seminarium projektowe „Edukacja STEAM”

Dnia 22 sierpnia 2020 roku odbyło się Seminarium Naukowe, w ramach Dni Otwartych Akademii Programowania i Robotyki, poświęcone kształceniu w modelu STEAM, zorganizowane pod patronatem Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie stanowiło element projektu „Edukacja STEAM” realizowanego przez Stowarzyszenie „ZA BOREM”, współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach zadania „Lubuska Odnowa Wsi”. W programie: 1) Desygnaty współczesnych narzędzi ICT w edukacji na przykładzie zrealizowanych projektów (Eunika Baron-Polańczyk, Dariusz Polańczyk; 2) Programowanie i robotyka w nowej Podstawie programowej z informatyki w szkole podstawowej (Aneta Raczykowska); 3) Dyskusja i podsumowanie. W Seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi, praktycy edukacji – nauczyciele, trenerzy.

[Eunika Baron-Polańczyk, Jacek Jędryczkowski, 25.08.2020]

I Międzyuczelnane Seminarium Naukowe 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z inicjatywy Koła Naukowego „INFO-ARCHE” zostanie zorganizowane I Międzyuczelniane Seminarium Naukowe (MSN) pt.: „WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19” w formie online.
Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – za pośrednictwem Google Meet dnia 20-tego czerwca 2020r.
Komitet Organizacyjny I Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego:
mgr Aneta Raczykowska
mgr Barbara Walas

Opiekun koła naukowego „INFO-ARCHE”:
dr Jacek Jędryczkowski


Za pomocą formularza zamieszczonego poniżej należy przesłać swoje zgłoszenie wraz z abstraktem zawierającym maksymalnie 300 słów do dnia 15-go czerwca 2020r. do godziny 23.59:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGWyZtFvDAVeXXdwPSTXR-EbRRKl2JgIo1neY4Xgl2p91iJw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Szczegółowy regulamin znajduje się w linku poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1AqzJvV5ld5FVYNcuKuWVggcKruFGpAnT/view?usp=sharing

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/186799132669563/

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

18 lutego 2020 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze włączyła się w ogólnopolskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując konferencję „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!ˮ. Tematykę konsekwencji korzystania ze smartfonów i tabletów już od najmłodszego wieku omówił w swoim wystąpieniu dr Jacek Jędryczkowski. Wykład „Konsumpcjonizm – kto nas szpieguje?” uświadomił uczestnikom konferencji, że ceną za korzystanie z udogodnień i możliwości nowych technologii jest utrata prywatności.

Szkolenie dla pracowników UZ z pierwszej pomocy- część pierwsza :)

Za nami już pierwszy, z trzech zaplanowanych, kursów pierwszej pomocy Zorganizowaliśmy go z Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego :) Szkolenie prowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.W kursie uczestniczyli pracownicy uczelni,którzy oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej spróbowali swoich sił podczas ćwiczeń praktycznych ;)) Musimy wspomnieć,że na kurs zapisało się ponad 80 osób, pracowników naszej uczelni. Bardzo cieszymy się z tak dużej aktywności
i zaangażowania- być może, dzięki tym szkoleniom, uda się, kiedyś uratować komuś życie! ;)

Dzień Bezpiecznego Internetu

10.02.2016. gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Gubinie. Przeprowadziliśmy warsztaty dla ok 200 osób z zakresu profilaktyki zagrożeń medialnych. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co robić, aby
w sieci pozostać bezpiecznym. Zwróciliśmy uwagę na to, by pod żadnym pozorem nie podawać nieznajomym swojego imienia, adresu, dzielić się z obcymi swoimi zdjęciami czy hasłami do kont. Omówiliśmy też takie pojęcia jak stalking czy cyberprzemoc. Dzieci bardzo miło zaskoczyły nas swoją wiedzą w tym temacie, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i aż rwały się do wykonywania zadań! Widząc taką postawę aż chce się działać dalej! Chcielibyśmy z tego miejsca bardzo gorąco podziękować za owocną współpracę szkole, która nas gościła. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zawitamy w Państwa progi. 

Od Ciebie też coś zależy- warsztaty w Bergen (Norwegia)

05.12-06.12.2015 był to dla nas pracowity weekend. Prowadziliśmy zajęcia
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Polskiej Szkoły
w Bergen. Przeprowadziliśmy również zajęcia dla  ich rodziców
i nauczycieli. Przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszy rysunek o tematyce pierwszej pomocy.

04.12.2015 Od Ciebie też coś zależy- warsztaty w Gubinie

Przeprowadziliśmy dziś zajęcia warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie oraz dla ich rodziców. Przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszy rysunek o tematyce pierwszej pomocy.

02.12.2015 Kurs dla członków KN Info-Arche

Dzisiejszy dzień spędziliśmy szkoląc się na kursie zorganizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego specjalnie dla naszego Koła. Bardzo dziękujemy za przygotowanie zajęć dla nas i przekazaną nam wiedzę 

26.11.2015 - Warszaty w SP Toporów

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w SP w Toporowie. 

Przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dot. zagrożeń medialnych. Przygotowaliśmy autorskie przedstawienie pt. "Lis do M". Uczniowie wykazali się ogromnym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem w przygotowanych przez bohaterów przedstawienia zadań. ;) 

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i wspólnie spędzony czas ;)

Trzecia edycja Kursu komputerowego dla studentów ZUTW

18.11.2015 rozpoczeliśmy III już edycję kursu obsługi komputera dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwerstetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczył Pan Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr Jarosław Wagner oraz opiekun Koła Pan mgr Krzysztof Stanikowski. 

14.10.2015 Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej członkowie Koła Info - Arche życzą wszystkiego co najlepsze wszystkim Nauczycielom Akademickim. 

 

X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów

03.06.2015 odbyły się X ZDPM. W tym roku miały one charakter kameralny, mimo tego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Sympozjum otworzył prof. Marek Furmanek Dziekan naszego Wydziału. Następnie głos zabrali nasi mistrzowie prof. Igor Borkowski i dr Jacek Jędryczkowski. Po przerwie kawowej gościliśmy przedstawicieli Biura Karier, którzy opowiadali studentom z czym mogą się do nich zwrócić, zachęcali do działalności poza uczelnianej. W bloku tematycznym "Genialni Medialni" wystąpili warszawscy doktorzy z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Sympozjum przebiegało w  bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym, przedstawicielom władz dziekańskich, pracownikom Katedr Mediów i Technologii Informacyjnych oraz studentom za przybycie i uczestnictwo X Zielonogórskich Dniach Pedagogiki Mediów.

Dzień Dziecka w Domu Dziecka

30.05.2015 uczestniczyliśmy w Dniu Dziecka zorganizowanym dla podopiecznych Gubińskiego Domu Dziecka. Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży moc atrakcji chcąc umilić im ten jakże ważny dla nich dzień. Przygotowaliśmy dla podopiecznych m.in. stanowisko pierwszej pomocy, pokaz wozu policyjnego z kolorowankami dla najmłodszych, pokaz ratownictwa WOPR wraz z "przepłynięciem" łodziami ratowniczymi, pokaz i wspólny taniec z jednym z najlepszych instruktorów Zumby, każde dziecko mogło zrobić dla siebie figurkę z masy solnej. Uczestniczyliśmy również w meczu siatkówki.

Był to dla nas dzień pełen emocji i mobilizacji do działania :)

Artystycznej Majówki 2015 ─ zajęcia w Gimnazjum nr 3 

28.05.2015 uczestniczyliśmy w majówce w jednym z zielonogórskich gimnazjów. Przygotowaliśmy dla młodzieży stanowisko z pierwszą pomocą, Zumbe oraz pokaz pierwszej pomoc wykonany przez zielonogórskich strażaków. Emocji było bardzo dużo;) Po naszej wizycie nie jeden gimnazjalista marzy o tym, aby zostać strażakiem ;)
Była to nasza pierwsza wizyta w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, ale nie ostania, ponieważ Dyrektor szkoły wraz z jedna z Pań Nauczycielek, zaproponowali nam stałą współprace, na którą się zgodziliśmy;) Zapowiada się cudowna, długa współpraca! :)

Z wizytą w SP w Toporowie

Z uprzejmości Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia PSP przeprowadzili we współpracy z naszym Kołem zajęcia dla wszystkich uczniów w SP w Toporowie. Tematyką naszego spotkania  z dziećmi były bezpieczne wakacje. Dzieci maiły możliwość sprawdzenia swoich umiejętności dot. pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomości numerów alarmowych, postępowania na kąpieliskach, postępowania z topielcami. Dowiedziały się co zrobić gdy zaatakuje nas pies, co zrobić w sytuacji gdy znajdziemy niewybuchy. Na koniec uczniowie mogli poczuć się prawdziwymi strażakami, dowódcami akcji, najdzielniejsi uczniowie spróbowali swoich sił w aparacie ochrony dróg oddechowych- poczuli co to znacz być strażakiem. Rozwijanie linii gaśniczej i podawanie wody okazało się nie lada wyzwaniem.
Dziękujemy funkcjonariuszom za zaangażowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Gala Laur Naukowca

29.04.2015 mieliśmy ogromny zaszczyt uczestniczcy w zorganizowanej po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Gali Laur Naukowca. Przed wejściem do teatru rozłożony był długi czerwony dywan w okół którego było mnóstwo fotografów, którzy robili piękne zdjęcia. Każdy uczestnik otrzymał identyfikator, lampkę szampana. Zaczęło się bardzo dostojnie. Galę rozpoczął cudowny występ skrzypaczki w przepięknym utworze https://www.youtube.com/watch?v=_vYfgYvMzkI.
Wyróżnienia zostały rozdane w 8 kategoriach. Były też 4 nagrody honorowe.

Mieliśmy zaszczyt odebrać nagrodę w kategorii EFEKTYWNY WARSZTAT za dwuetapowy kurs obsługi komputera dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to CUDOWNE wyróżnienie, jest ono dla nas motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań, realizacji celów.

Podczas Gali jedna z członkiń Koła powiedziała: "wiecie za co ja jestem wdzięczna? za to ze mam dwie rodziny a nie każdy może tak powiedzieć" - te słowa świadczą o wszystkim, nie trzeba nic więcej dodawać;))

Podczas Gali nie brakowało wstępów tanecznych, muzycznych, zespołu, który powstał na potrzeb Gali, konfetti na koniec uroczystości.

Był to wieczór pełen cudownych wrażeń. Z całego serce gratulujemy  głównemu pomysłodawcy!!! :))

DZIĘKUJEMY :)

 

SP Toporów z wizytą w Zielonej Górze

21.04.2015 mieliśmy zaszczyt gościć  w Zielonej Górze SP z Toporowa. Pan naszego dnia był bardzo napięty. Zaczęliśmy od zwiedzania Palmiarni Zielonogórskiej i Warsztatów przeprowadzonych przez Panie z Biblioteki "Szklana Pułapka" n. Dnia Ziemi

http://szklanapulapka.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:swiatowy-dzien-ziemi&catid=81&Itemid=490.

Następnie pojechaliśmy do Jednostki Ratowniczo ─ Gaśniczej nr 1 w Zielonej Górze. Funkcjonariusze pokazali nam całą strażnicę, sprzęt ratowniczy, niektórzy mogli także spróbować swoich sił w niektórych rzeczach. Ostatnim punktem naszej wycieczki było Akademickie Radio Index, gdzie uczniowie mogli zobaczyć i poznać pracę od kuchni. Uczestniczyli nawet w audycji na żywo ;)) To był dzień pełen wrażeń. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia wkrótce !!! :))

Info ─ Arche w TV UZ ;)

http://tv.uz.zgora.pl/index.php?studenckie-kolo-naukowe-info-arche

http://tv.uz.zgora.pl/index.php?pomozmy-hani-i-innym

Dzień Dawcy Szpiku dla Hani i Innych

Dzięki wszytskim ludziom dobrego serca zarejestrowaliśmy 351 Potencjalnych Dawców Szpiku. Są to osoby, które mogą podarować szanse na nowe życie osobom chorującym na nowotwór krwi!!! ;)

Dziękujemy funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim CUDOWNYM Wolonariuszom, Fundacji DKMS! za ogromne zaagażowanie!!!

Szkolenie wolontariuszy

W poniedziałek w późnych godzinach popołudniowych na Uniwersytecjie Zielonogórski odbyło się szkolenie dot. sposobu rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla 50 wolontariuszy biorących udział w akcji “POMÓŻ HANI I INNYM”, które przeprowadziły członkinie Koła naukowego Info Arche. Obszernie przekazały wiedzę o samej Fundacji DKMS,formach poboru szpiku i komórek macierzystych oraz informacjie potrzebną do prawidłowej rejestracji potencjalnych dawców  szpiku.
“POMOŻ HANI I INNYM”  28-29.03 ZBIEG ULIC KUPIECKIEJ I ŻEROMSKIEGO PRZY DUŻYM BACHUSIE ORAZ GALERIA FOCUS MALL. ZAPASZAMY SERDECZNIE!!
POKAZY STRAŻACKIE Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO,RATOWNICTWA WYSKOŚCIOWEGO,WARSZTATY TANECZNE INSTRUKTORÓW KLUBU FITNESS FABRYKA FORMY
ZAPRASZAMY !!!


NIE BĄDŹ OBOJĘTNY- to właśnie TY możesz uratować komuś życie!

Konferencja prasowa

19.03 odbyła się Konferencja Prasowa dotycząca bardzo dużej akcji, której inicjatorem i głównym organizatorem jest nasze Koło Naukowe.Współorganizatorem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc: Galerii Focus Mall,Urzędowi Miasta i Fabryce Formy. Zapraszamy do zakładki Galeria.

Spotkanie z koordynatorem ds. rekrutacji Dawców.

Jesteśmy po spotkaniu z koordynatorem ds. rekrutacji Dawców Szpiku Panem Rafałem Młodzikowskim. Spotkanie poprzedzone było wieloma innymi spotkaniami, w któych uczestniczył Pan Rafał z ramienia Fundacji DKMS i Agnieszka Gomółka wiceprzewodnicząca naszego Koła Naukowego.

Spotkanie z grupą inicjatywną przebiegło w przemiłej atmosferze. Wszyscy jesteśmy zaangażowani całym sercem w akcję, która będzie miała miejsce 28.03-29.03.2015 w Zielonej Górze. Akcje organizujemy dla 3,5 letniej Hani i Innych, którzy potrzebują pomocy! Potrzebują pomocy swojego bliźniaka genetycznego, którym możesz być właśnie TY!!! :) 

Szczegóły akcji już w krótce;) Teraz zapraszamy do galerii ;))

 

Dziękujemy z całego serca Panu Młodzikowskiemu, Strażakom Komendy Wojewódzkiej PSP z Gorzowa Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, wszystkim wspaniałym wolontariuszom za ogrmone zaangażowanie i cudowne spotkanie! 


Mamy nadzieję,że podczas naszej akcji znajdziemy Dawce- BLIŹNIAKA GENETYCZNEGO dla malutkiej Hanulki i Innych chorych, dla których nasze działanie jest najdzieją na lepsze jutro- na nowe życie... :)

 

 

Wizyta w stolicy

W piątek 13.02 odwiedziliśmy Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, dzielnicy Warszawy. Pomimo piątku trzynastego udało nam sie przeprowadzić
z sukcesem i  dużym zaangazowaniem uczniów warsztaty dot. cyberprzemocy. Zajęcia prowadzilimy w 4 klasach 4 SP i 2 klasach gimnazjalnych. W każdej z klas uczniowie z wielkim zaangażowaniem, zainteresowaniem rozwiązywali zadania, które dla nich przygotowaliśmy, sami tworzyli bardzo interesujące definicje cyberprzemocy, wykazali się bardzo dużą wiedzą w tym zakresie. 

Dziękujęmy serdecznie  Dyrekcji, Nauczycielowi Informatyki za zaproszenie i za bardzo miłe przyjęcie! ;) 

Do zobaczenia w krótce ;))

Dzień Babci i Dziadka

Dziadkowie to najukochańsze osoby na świecie.

O swojej miłości do Nich opowiadały dzieci z Przedszkola nr 34.
Mieliśmy zaszczyt filmować wypowiedzi dzieci i zmontować film na uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka.Nie zabrakło łez wzruszenia. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:) Dużo zdrowia i miłości płynącej od najbliższych:)

Rejestracja Dawców Szpik podczas 23 Finału WOŚP

Już po raz kolejny we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej rejestrowaliśmy potencjalnych Dawców Szpiku. Wszystko działo się podczas 23 Finału WOŚP, dzięki uprzejmości organizatora mogliśmy zrobić mnóstwo cudownych rzeczy. 

Osoby zainteresowany mogły na naszym stanowisku dowiedzieć się o idei rejestracji, o metodach poboru komórek macierzystych. Mogli również dowiedzieć się wszystkiego o pierwszej pomocy przedmedycznej, mogli spróbować swoich sił oraz sprawdzić je pod okiem fachowców- funkcjonariuszy PSP, odpowiadających w Komendzie Wojewódzkiej za szkolenia z zakresu kwalifiowanej pierwszej pomocy. Następnie zaprosiliśmy wszystkie osoby zainteresowane na pokaz ratownictwa technicznego, przeprowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Lubrzy współpracujacą z Państwową Strażą Pożarną ze Świebodzina. 

Podczas licytacji nie zabrakło gadżetów ufundowanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż Huberta Harasimowicza oraz Dziekana Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowu prof. dr hab. Marka Furmanka. 

Akcja zakończyła się sukcesem, zarejestrowaliśmy 25 osób. 25 kolejnych potencjalnych dawców, osób, być może dzięki, którym wyzdrowieje kolejny chory. Pojawią się kolejne uśmiechy, nadzieje na lepsze jutro!!!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za WIELKIE SERDUSZKO!!! :)

 

Bal przebierańców w Rozśpiewanym Przedszkolu

10.01 byliśmy po raz kolejny gościmi Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze. Razem z przedszkolakami bawiliśmy się podczas balu przebierańcó. Niw zabrakło uśchmiechów, kretywnych strojów oraz zabaw, w których aktywnie uczestniczyliśmy.

Bardzo dziękujęmy za zaproszenie;)

 

Dzień Dawcy Szpiku

Podczas 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomcy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Kołem Naukowym Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych wydziału Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu Info-Arche Uniwersytetu Zielonogórskiego już po raz kolejny organizuje Dzień Dawcy Szpiku.

Co godzinę w Polsce stawiana jest komuś diagnoza ─ nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje.

Im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego, więcej szans na uśmiech, nadzieję i siłę do walki!!


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić cząstką siebie z osobą, która potrzebuje pomocy, nadziei na lepsze jutro.

Zapraszamy także osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej o idei rejestrowania się jako potencjalny Dawca Szpiku, o sposobach rejestracji, poboru szpiku.

Jasełka w rozśpiewanym przedszkolu..

W dniu dzisiejszym również, uczestniczyliśmy w Jasełkach przygotowanych przez Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze.  Bardzo dziękujęmy,że mogliśmi spędzić z Państwem te cudowne chwile. Już niedługo będzie można zbaczyć na naszej stronie jasełka przygotowane przez rozśpiewane przedszkole :)

Święta w KMTI z Info ─ Arche :)

Członkowie naszego Koła w dniu dzisiejszym rozdali wszystkim Pracownikom Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych,obsłudze dbającej o ład i porządek na naszym Uniwersytecie słodkie upominki z życzeniami Bożonarodzeniowymi. wszystkim 

Jeszcze raz chcielibyśmy   

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyć
spełnienia wszystkich marzeń,
dużo zdrowia, bo jest ono najważniejsze
Miłości,  nadającej  sens życia,
Wiary, która pozwala przetrwać trudne chwilę,
Nadziei, dzięki której niemożliwe staję się możliwe.
Oby Nowy 2015 Rok był jeszcze lepszy, niż ten mijający 2014.

WESOŁYCH I RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 2015 ROKU !!!

Zapraszamy do zakładki galeria :)

Mikołajkowe warsztaty

W równy rok po pierwszej naszej wizycie w SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gubinie po raz kolejny odwiedziliśmy naszych małych przyjaciół. :)
Tym razem przyjechaliśmy z krainy św. Mikołaja. Przygotowaliśmy warszaty dla trzech trzecich klas. Święty Mikołaj, Śnieżynka, elf Pracuś, Wirus i Antywirus uświadomili najmłodszych jak ważna jest ochrona komputera. Jak ważne jest posiadanie programu antywirusowego, jak szybko możemy nawet nieświadomie ściągnąć zawirusowane pliki. Dzieci napisały list do św. Mikołaja. Mikołaj baczenie obserwował nasze najmłodsze dzieci. Przeprowadziliśmy szered zabaw. Największym zaintersowaniem cieszyła się zabawa mikser-toster-sloń. Dzieci
z wielką ochota i usmiechem na twarzy bawiły się z nami. Nie zabbrakło piosenek dla św. Mikołaja.
Usmiech na twarzach dzieci, nauczycieli i naszych nie znikały w ogóle (co można zaobserwować na zdjęciach- zapraszamy do zakładki galeria)
Na zakończenie warsztatów zaproszeni 10.02.2015 na dzień bezpiecznego Internetu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie, bardzo miłe przyjęcie oraz ROCZNĄ cudowna współpracę. Za chwilę, które mogliśmy spędzic razem :)
 

Rok współpracy..

4.12.2014 minął równy ROK od podpisania współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim reprezetowanym przez koło Naukowe Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych Info-Arche a SPnr 3 z Oddziałami Integracyjmi w Gubinie.

Był to rok cudownych spotkań, wymiany doświadczeń, wzajemnych szczerych uśmiechów, mnóstwa przygód i wyzwań. Przeprowadziliśmy warszaty dot. zagrożeń medialnych, wykorzystania komputera i Internetu. Nie zabrakło zabaw integracujnych, piosenek, wierszyków. Odwiedziliśmy także Jednostkę Ratowniczo ─ Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Zielonej Górze, Akademickie Radio Index i wiele, wiele innych rzeczy..

Zapraszamy do zakładki galeria :)

Dzień Pluszowego Misia w Rozśpiewany Przedszkolu

Dzień Pluszowego Misia spędziłyśmy w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze. Wcieliłyśmy się w rolę pluszowych misiaczków i razem z dziećmi najpierw bawiliśmy sie w szereg zabaw m.in w starego niedźwiedzia, który smoacznie sobie śpi, potem razem z naszymi Milusiński robiliśmy ciasteczka w kształnie misiów. Następnie przeszliśmy do sali rytmicznej gdzie bawiliśmy się hustą animacyjną i zatańczyliśmy "Gummy Bear" dla naszych pluszowych przyjaciół, którzy stali się naszą widownią. Nie zabrakło kolorowych, uśmiechniętych buzi dzieci i ich opiekunów. 

Nasz Dzień Pluszowego Misia może okazać się początkiem cudownej współpracy. Już niedługo kolejna wspólna akcja. 
Nawet zostaliśmy zaproszeni na bal karnawałowy ;))
Bardzo dziękujemy za cudowną atmosferę i za każdy uśmiech z osobna;)

http://mp34.nemo.pl/wydarzenia/2014%202015/pluszowymis20142015.htm

Nowa edycja kursu komputerowego dla seniorów ZUTW

Dzisiaj (29.10.2014) rozpoczeliśmy nową edycję kursu komputerowego dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystostą inaugurację kursu przyszli wszyscy uczestnicy ─ 28 osób, Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zofia Banaszak oraz nasz opiekun Pan Krzysztof Stanikowski. W bardzo miłej atmosferze zostały przekazane wszystkie informację organizacyjne, nasi Słucze obiecali Pani Prezes uczyć się pilnie;)

Po części oficjalnej rozpoczęły się pierwsze zajęcia z grupą A. Czas na tych zajęciach minął nam niesamowicie szybko. Nasi słuchacze po zajęciach
z uśmiechami i rumiencami na twarzy rozeszli się do domów, podkreślając chęć przybycia już za tydzień na zajęcia;)

Info ─ Arche w Kłodnicy

Po dwóch pracowitych dniach wybraliśmy się do Kłodnicy. Jest to malutka miejscowość położona wśród lasów, stawów i jezior. Była to okazja do tego, aby spędzić ze soba cudowne chwile z dala od wielkiego miasta i codziennych obowiązków. Postanowiliśmy częściej wybierać się na takie wycieczki. :)

Warsztaty medialne w SP w Toporowie

Wychodzac na przeciw zagrożeniom medialnym, wybralismy się (28.10.2014) do SP w Toporowie. Przeprowadzilismy zajęcia w trzech klasach. Były to klasy 4-6. Przygotowliśmy dla dzieciaczków dużo zabaw intergacyjnych oraz nasze autorskie przedstawienie pt.:"Czerwony Kapturek z misją do Babci".  Udowodniliśmy dzieciom,że komputer ma dużo więcej zastosowań niż tylko gry czy portale społecznościowe. Podczas rozowy pokazaliśmy jak bezpiecznie korzystać
z Internetu, co zrobić jak jesteśmy zastraszani. Odpowiedzieliśmy na bardzo dużo pytań. Jest to zapowiadź cudownej współprcy z bardzo fajnymi i ciekawymi życia młodymi ludźmi  ─ uczniami SP w Toporowie.

Kolejnym punktem naszej współpracy będzie wizyta Szkoły w Zielonej Górze. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy :)

Wizyta dzieci  ze SP w Żarach

Dzisiejszego dnia (27.10.2014) swoją obecnością zaszczycili nas goście z Żar, dzieciaczki ze szkoły, z którą współpracujemy. Nasze spotkanie składało się z dwóch etapów. Na początku zabraliśmy naszych gości do Biblioteki Uniwerysteckiej. Zostaliśmy oprowadzeni przez pracownika Biblioteki. Podaczas zwiedzania dzieci mogły wypożyczyć i oddać książki używając nowoczesnych metod. Zobaczyć zbiory, które sięgają czasów Mikołaja Kopernika, mogły wykazać się swoją wiedzą. Następnie zaprosiliśmy dzieciaczki do naszej uczelni. Pokazaliśmy jak wyglądają sale wykładowe, jak wygląda praca w sekretariacie. Uczniowie SP w Żarach mogli poczuć się jak prawdziwi studenci. Ostatnim elementem wycieczki było przedstawiaenie pt.: " Czerwony Kapturek z misją do Babci". Poprzez zabawy, nasz autorski teatrzyk pokazaliśmy, jak wiele funkcji ma komputer i jak należy prawidłowo z niego korzystać, przed czym się strzec.

Dziękujemy bardzo Szkole Podstawowej nr 10 w Żarach za wizytę i mnóstwo POZYTWYNEJ ENERGII KTÓRĄ NAM -PRZEKAZALIŚCIE.

Do zobaczenia już niebawem ;)

Info ─ Arche  wspólnie przeciwko białaczce

W poniedziałek 13.10.2014 od godzinie 13.00 nasze Koło już poraz kolejny tym razem wraz ze Strażakami Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.
z siedzibą w Świebodzinie przeprowadzi akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Dawcy.

W Polsce, co godzine stawiana jest komuś diagnoza ─ nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje. Im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego.

Chcąc wesprzeć oraz szerzyć idee niesienia pomocy innym współorganizujemy akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych już po raz kolejny.

Cudownym uczuciem jest myśl,że dzięki naszej pracy, zaangażowaniu ludzi
o wielkim serduchu dajemy nadzieje osobom, którym jest ona potrzebna, która daje siłe do walki!!

Zapraszam do oglądniecia reportażu a już w poniedziałek do zakłdaki GALERIA, do obejrzenia fotorelacji z akcji.

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/to-cud-ze-zyje-adas-lewandowski,114229.html

Nagroda za wyróżniającą się działalność Koła 

01.10.2014 podczas uroczystego rozpoczęcia nowego Roku Akademickiego 2014/2015 nasze Koło odebrało z rąk JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego narodę za wyróżniającą działalność. Mieliśmy zaszczyt stanąć na scenie, usłyszeć ciepłe słowa od JM Rektora,gratulację za działalność. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, wyróżnienie, satysfakcja oraz ogrmona motywacja do działania w nowym Roku Akademickim. 

Korzystając z możliwości chcielibyśmy podziękować naszym cudownym Opiekunom za wiarę, motywację, na to że możemy liczyć na Panów w każdej sytuacji i czasie. Za podpowiedzi, za wsparcie. BARDZO DZIĘKUJĘMY! ;) 

Zakończenie kursu komputerowego dla Słuchaczy ZUTW

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwuetapowy kurs obsługi komputera dla Słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystym zakończeniu swoją obecnością zaszczycili nas Pani Prezes Zarządu ZUTW Zofia Banaszak, dr hab. Marek Furmanek prof. UZ, opiekun naszego Koła Naukowego pan Krzysztof Stanikowski.Nie zabrakło także członków Koła Info-Arche. Goście zaproszeni nie szczędzili słów pochwał dla Słuchaczy. Nie jednej osobie zakręciłą się łezka w oku. Podczas spotkania Pani Elżbieta i Pan Zbigniew zaprezentowali nam swoje umiejętności inne niż komputerowe. Pani Ela przeczyta dwa piękne wiersze, które specjalnie dla nas napisałą (niedługo ukażą, za zgodą p.Eli na naszej stronie www.) Pan Zbigniew dał pokaz wokalny, możemy śmiało nazwać Go Zielonogórskim Szczepanikiem. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Słuchacze zadawali pytania panu Krzysztofowi o kolejne kursy, w których cała grupa chciała by nadal uczestniczyć. Pan Krzysztof obiecał, zrobić wszystko co w jego mocy. 
Nie koniec nie zabrakło zadania domowego na wakację;) Nasi słuchacze obiecali utrzymywać z nami kontakt e-mailowy w trakcie wakacji;)

Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za cały rok współpracy, za wszystkie ciepłe słowa, które od Państwa usłyszeliśmy, za uśmiech, motywację do działania, za okazaną chęć nauki, za Państwa mobilizację, za to,że mogliśmy się z Państwem zaprzyjaźnić. Do zobaczenia w nowym roku akademickim :)) 

Życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze!! Dużo zdrowia i dużo pracy przy komputerze;))

DZIĘKUJĘMY!!

Porozumienia o współpracy
 

Wizyta w TVP
 

W czwartek 22.05.2014 odwiedziliśmy siedzibe TVP. Pokazano nam wszystkie tajniki TV, zobaczyliśmy wszystkie pomieszczenia, studia nagrań─ poznaliśmy TVP od kuchni. Mieliśmy możliwość porozmawiać z redaktorami TVP Historia :)
Zwidziliśmy piękne zakątki naszej Stolicy. Zapraszamy do zakładki "Galeria". Zdjęcia wykonała nasza Pani Fotograf Monika Masłowska─ dziękujemy:)

Burza mózgów:) 

Jako bardzo pomysłowe Koło :)  14.05.2014 na spotkaniu, na którym nie zabrakło naszych Opiekunów odbyła się burza mózgów. To była prawdziwa prawdziwa burza mózgów...  Jej efekty będziemy mogli podziwiać już niedługo... :) Zapraszamy na naszego fanpega ;)

Fanpage Koła

Zapraszamy wszystkich na nowego fanpega Koła: https://www.facebook.com/infoarche?fref=ts

Wizyta dzieci ze SP Gubin

Dzisiejszego dnia swoją obecnością zaszczycili nas goście z Gubina, dzieciaczki ze szkoły, z którą współpracujemy. Nasze spotkanie składało się z dwóch etapów. Pierwszym punktem była wizyta w Jednostce Ratowniczo ─ Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich sił w różnych, jak to mówią strażacy "zadaniach bojowych". Po wizycie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pojechaliśmy do Akademickiego Radia Index, a tutaj...mnóstwo atrakcji. Uczniowie  SP z Gubina zobaczyły jak wygląda studio nagraniowe, uczestniczyli w audycji na żywo, co możecie Państwo oglądnąć:http://www.wzielonej.pl/informacje/news/18635,tylu-gosci-w-radiu-index-jeszcze-nie-bylo.html

Dziękujemy serdecznie Funkcjonariuszom Jednostki Ratowniczo ─ Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, wszystkim pracownikom Akademickiego Radia Index za zaangażowanie, za chęci, za cudowną wycieczkę!!

Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie za Wasz UŚMIECH I POZYTWYNĄ ENERGIĘ, KTÓRĄ NAM -PRZEKAZALIŚCIE.

Do zobaczenia już niebawem ;)

Media o nas

Radio Index

http://www.wzielonej.pl/informacje/news/18388,uz-uruchomi-kalejdoskop-wrazen.html

http://www.wzielonej.pl/informacje/news/17077,z-uniwersytetu-zielonogorskiego-do-bbc.html

Radio Zielona Góra

http://rzg.pl/radio-zielona-gora/ix-zielonogorskie-dni-pedagogiki-mediow/

IX Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów

"KALEJDOSKOP WRAŻEŃ"

Dziękujemy serdecznie naszym Mistrzom, wszystkim gościom zaproszonym,uczestnikom IX Zielonogórskich Dni Pedagogiki Mediów za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy do zakładki GALERIA, gdzie udostępnione będą zdjęcia z Sympozjum. Zapraszamy Państwa już za rok :)

IX Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów

"KALEJDOSKOP WRAŻEŃ"

Program
09 : 00 Przywitanie Gości, Budynek A-16 Aula B
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
09 : 15 Spotkanie z Mistrzem
dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Media a wojna
Marek Lalko
Przypadek w fotografii
10 : 30 Przerwa kawowa, Budynek A-16 sala 17
10 : 45 Genialni Medialni
Monika Masłowska
Ja i mój rysunek
dr Jacek Jędryczkowski
Forma i treść komunikatu multimedialnego w dobie zaniku czytelnictwa
dr Michał Grobelny
Autonomiczne pojazdy - możliwości i zagrożenia
mgr Kamil Kleszczyński
Krytyczne spojrzenie na Internet
11 : 45 Przerwa kawowa, Budynek A-16 sala 17
12 : 00 ZDPM Extra
Kabarety
Młodzi adepci kabaretu: Fragmenty programu widmo
Renata Schodnik i Marek Szulgo
Zumba dla każdego
13 : 30 My Wy Oni… „Od nas też coś zależy”
Kpt. Dariusz Kałużny, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
„Pierwsza pomoc” - mnie też to dotyczy
Rafał Młodzikowski, przedstawiciel Fundacji DKMS Polska
Info-Arche wspólnie przeciwko białaczce
14 : 30 Zakończenie seminarium.

Zakończenie kursu dla ZUTW

W dniu dzisiejszym (29.01.2014) zakończyliśmy pierwszy etap kursu obsługi komputera dla seniorów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieliśmy możliwość spotykać się przez trzy miesiące z cudownymi osobami,z bardzo pozytywną energią, uśmiechniętymi i żądnymi wiedzy;) Kurs zakończył się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności naszych Słuchaczy, które nabyli podczas trwania całego kursu. Wszyscy poradzili sobie z nim wzorowo-co nas bardzo cieszy ;) DZIĘKUJĘMY PAŃSTWU BARDZO SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE SPOTKANIA, CHĘĆ DO PRACY I PAŃSTWA UŚMIECH!! ZAPRASZAMY JUŻ NIEBAWEM NA DRUGI ETAP NASZEGO KURSU.

Warsztaty w SP w Gubinie 2013

04.12.2013 rozpoczeliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjymi w Gubinie. Przeprowadziliśmy warsztaty "Multimedia dla najmłodszych i ich rodziców". Dzieci ogłądając nasze przedstawienie pt."Czerwony Kapturek z misją do Babci" dowiedziały się do czego może być wykorzystywany komputer, internet. Dziękujęmy Dyrekcji i Kadrze Pedagogicznej,za możliwość przygotowania i przeprowadzenia zajęć w SP w Gubinie. Nasza wizyta była początkiem zapowiadającej się bardzo dobrze współpracy. :)

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2013

26.11.2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim al. Wojska Polskiego odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez nasze Koło Naukowe. Zawartość puszki, którą zapełniali studenci i pracownicy naszej Uczelni przeznaczyliśmy na drobiazgi świąteczne dla dzieciaczków z Domu Dziecka, z którym współpracujemy. Wszystkim osobą, które wsparły naszą akcję serdecznie DZIĘKUJEMY!!;)

Kurs komputerowy dla Seniorów ZUTW

13 listopada 2013 roku rozpoczęły się zajęcia komputerowe dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku. Grupa 18 seniorów zaczęła od podstaw poznawać tajniki obsługi komputera. Zajęcia są prowadzone przez opiekuna naszego Koła Pana mgr Krzysztofa Stanikowskiego, Panią mgr Paulinę Woźniak-Chojnacką oraz 3 członków naszego Koła:Kingę Murawską, Dorotę Gomółke i Roksanę Owcarz. 

Nagroda za działalność

9.10.2013 r odebraliśmy nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego za wyróżniającą się działalność.

Warsztaty komputerowe dla seniorów

Przeprowadziliśmy cykl 4 miesięcznych cotygodniowych weekendowych warsztatów  komputerowych dla 16 seniorów z Gminy Szprotawa. Zajęcia Odbywały się w Centrum Oświatowo-Edukacyjnym w Długiem.

Warsztaty fotograficzne- sesja fotograficzna członków Koła

Michał Mazur członek naszego Koła wykonał profesjonalną sesję fotograficzną dla członków naszego Koła. Efekty jego pracy służą nam do promocji naszego Koła oraz kierunku. Galeria

Dzień dawcy szpiku

Zaprosiliśmy na sympozjum ogólnopolskiego koordynatora ds. rekrutacji dawców Fundacji DKMS Polska, który wygłosił prelekcję na temat „bycia dawcą”. Po wystąpieniu koordynatora, członkowie Koła zajęli się rejestracją potencjalnych dawców, na zorganizowanym wcześniej Dniu Dawcy Szpiku „Studenci wspólnie przeciwko białaczce”.

VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów

Współorganizowaliśmy VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów.Tematem przewodnim sympozjum było spotkanie My i Media. Zaszczycili nas swoją obecnością prof. dr hab. Igor Borkowski, który opowiedział nam o roli mediów w programowaniu nauki oraz dr Tomasz Bartnicki, który zainteresował nas wykładem pt. „Łowcy Ciągów”.

Targi Edukacyjne w Krakowie

Uczestniczyliśmy już w VIII Targach Edukacyjnych w Krakowie oraz uczestniczyliśmy w gościnnym wykładzie medioznawcy, prof. Tomasza Gobana Klasa.