Aktualności

Edukacja STEAM

Nowy rok, nowe wyzwania. W ramach współpracy z Zakładem Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, kołem naukowym „INFO-ARCHE”, kołem naukowym „Młodych-Dydaktyków” oraz Akademią Programowania i Robotyki działającą przy Stowarzyszeniu „ZA-BOREM” zgłoszony został wniosek o Świebodzińskie Granty Oświatowe. Projekt edukacyjny „Edukacja STEAM – zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów łączące elementy programowania i robotyki z innymi dziedzinami Read more about Edukacja STEAM[…]

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z inicjatywy Koła Naukowego „INFO-ARCHE” zostanie zorganizowane I Międzyuczelniane Seminarium Naukowe (MSN) pt.: „WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19” w formie online. Koło Naukowe „INFO-ARCHE” działa od 2002 roku przy ZAKŁADZIE MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – za pośrednictwem Google Read more about WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19[…]