Edukacja STEAM

Nowy rok, nowe wyzwania. W ramach współpracy z Zakładem Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, kołem naukowym „INFO-ARCHE”, kołem naukowym „Młodych-Dydaktyków” oraz Akademią Programowania i Robotyki działającą przy Stowarzyszeniu „ZA-BOREM” zgłoszony został wniosek o Świebodzińskie Granty Oświatowe. Projekt edukacyjny „Edukacja STEAM – zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów łączące elementy programowania i robotyki z innymi dziedzinami wiedzy w modelu STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) w SP6”. Inicjatorką i autorką projektu była mgr Aneta Raczykowska – nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (Zespół Edukacyjny nr 1) w Świebodzinie, z kolei opiekę naukową i merytoryczną nad projektem sprawowała dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ. Świebodzińskie Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin. Z  niecierpliwością czekamy na możliwość realizacji grantu, a tym samym wykorzystanie nowoczesnego modelu nauczania STEAM w procesach dydaktycznych oraz  propagowania idei programowania wśród uczniów od najmłodszych lat.

[Aneta Raczykowska, 01.02.2021]