WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z inicjatywy Koła Naukowego „INFO-ARCHE” zostanie zorganizowane I Międzyuczelniane Seminarium Naukowe (MSN) pt.: „WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W E-LEARNINGU W DOBIE COVID-19” w formie online.

Koło Naukowe „INFO-ARCHE” działa od 2002 roku przy ZAKŁADZIE MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – za pośrednictwem Google Meet dnia 20-tego czerwca 2020r. Udział czynny i bierny w I Międzyuczelnianym Seminarium Naukowym będzie certyfikowany!

Celem organizacji I Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego jest w szczególności:
a) propagowanie zainteresowania tematami związanymi z wykorzystaniem nowych mediów w e-learningu,
b) rozwijanie aktywności naukowej studentów oraz studentów studiów doktoranckich przez nabywanie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów w czasie wystąpień publicznych,
c) umożliwienie uczestnikom wykazania się kreatywnym podejściem do odgórnie narzuconego tematu.

Do udziału w wydarzeniu Koło Naukowe „INFO-ARCHE” zaprasza studentów, doktorantów oraz inne osoby zainteresowane daną tematyką.

Za pomocą formularza zamieszczonego poniżej należy przesłać swoje zgłoszenie wraz z abstraktem zawierającym maksymalnie 300 słów do dnia 15-go czerwca 2020r. do godziny 23.59:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGWyZtFvDAVeXXdwPSTXR-EbRRKl2JgIo1neY4Xgl2p91iJw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ogłoszenie wyników nastąpi 16-tego czerwca 2020 r.

Komitet Organizacyjny I Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego:

mgr Aneta Raczykowska
mgr Barbara Walas

Opiekun koła naukowego „INFO-ARCHE”:
dr Jacek Jędryczkowski

Szczegółowy regulamin znajduje się w linku poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1AqzJvV5ld5FVYNcuKuWVggcKruFGpAnT/view?usp=sharing

Serdecznie zapraszamy raz jeszcze do wzięcia czynnego i biernego udziału w organizowanym MSN, w razie pytań prosimy o kontakt – iarche@kmti.uz.zgora.pl